Enerxías renovables

Outra das nosa liñas de negocio é o desenvolvemento de proxectos e instalación coa utilización de enerxías renovables, facendo a mellor solución e os métodos máis favorables na búsqueda do aforro enerxético e a preservación do medio ambiente.

Realizamos instalación e mantemento de:

  • Placas solares térmicas

ACS obtida de forma limpa e gratuíta da natureza coa instalación de captadores solares térmicos. Instalación simple, coste asequible e amortización nun periodo corto de tiempo.

  • Aerotermia

A aerotermia baséase en extraer enerxía gratuíta do aire exterior a través dunha bomba de calor de alta eficiencia. As bombas de calor son do tipo aire – auga; extráese a enerxía existente no aire exterior, e cédea á auga que se aporta ó sistema de calefacción e auga quente sanitaria.

  • Xeotermia

A xeotermia aproveita a diferenza de temperatura existente entre o interior da terra e a superficie. É aproveitada para climatizar un edificio e obter agua quente sanitaria.

  • Biomasa

A biomasa é a utilización da queima de materia orgánica como fonte de enerxía para a producción de calor e auga quente sanitaria.

 


Necesitas un Orzamento ? contacta con nós