Climatización

Á hora de climatizar un local ou vivenda, garantimos o seu confort e benestar ambiental sen descoidar a eficiencia enerxética e un baixo consumo.

Instalamos o sistema máis adecuado ás súas necesidades:

  • Sistemas de aire acondicionado

Trátase dun conxunto de elementos que se acoplan formando unidades modulares, este sistema utilízase na climatización de grandes espazos e na gama industrial.

  • Sistemas de ventilación

Consisten nun extractor que extrae o aire contaminado do local e a través de conductos desbotao á rúa e impulsa o aire de renovación a un local.

  • Renovación de aire

Mediante un ou varios ventiladores, extraerase o aire viciado do interior dun local ou dependencia, sustituíndose éste por aire novo provinte do exterior.

 

  • Conductos

É un sistema de aire acondicionado, xeralmente centralizado, que se encastra no falso teito do local ou vivenda. A distribución do aire frío lévase a cabo a través de conductos ocultos tamén no falso teito que acaban nunha reixas estratéxicamente colocadas e xeralmente regulables por onde sae o fluxo do aire.

  • Fancoils, splits e casetes

Os aparellos de aire acondicionado split constan de a lo menos unha unidade interior e unha unidade exterior, de xeito que a unidade exterior toma o aire que despois refrixera para que sexa extendido por as diferentes estancias do teu fogar a través das unidades interiores.

 

  • Bomba de calor

É a maneira máis eficiente para consegir reducir a temperatura dun espazo, xa que a bomba de calor entrega sempre máis enerxía que a que consume. A bomba de calor captura a enerxía procedente de fontes renovables (coma o aire ambiental, o solo ou augas subterráneas), convírteas en enerxías utilizables e reduce a dependenza respeto de outras fontes máis contaminantes.


Necesitas un Orzamento? CONTACTA CON NÓS